Kilet Kiass

Unser Brot /Our bread/ Notre Pain

Kontakt/Contact

            +237 663 10 11 48  /  +237 671 84 95 12
office@afrieurotext.at

Kamerun/Cameroon/Cameroun / Jaunde/Yaounde Nsimalen/Nkolbikogo
Mo-Sam(Sat)/Lun-Sam:
 08:00 – 20:00 h
So/Su/Dim: Rezeption geschlossen/Reception closed//Réception fermée

Kilet Kiass

Unser Brot / Our bread / Notre pain

Kontakt/Contact
+237 663 10 11 48  / +237 671 84 95 12

Jaunde Nsimalen/Nkolbikogo
Mo-Sa:
 08:00 – 20:00 h
Dim: réception fermée

Kilet Kiass

Unser Brot /Our bread/ Notre Pain

Kontakt/Contact

+237 663 10 11 48  /  +237 671 84 95 12 office@afrieurotext.at Kamerun/Cameroon/Cameroun / Jaunde/Yaounde Nsimalen/Nkolbikogo

Öffnungszeiten|Openings| Ouvertures
Mo-Sam(Sat)/Lun-Sam: 08:00 – 20:00 h
So/Su/Dim: Rezeption geschlossen/Reception closed//Réception fermée

Kilet Kiass

Unser Brot / Our bread / Notre pain

Kontakt/Contact
+237 663 10 11 48  / +237 671 84 95 12

Jaunde Nsimalen/Nkolbikogo
Mo-Sa:
 08:00 – 20:00 h
Dim: réception fermée

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

 

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

喀麦隆农产品制成的面包和烘焙食品

真正体验喀麦隆

 

遇到侏儒

非洲雨林的原住民

萨纳加河,森林和人民

Hànjì zài bā lúnbā fùjìn de chuánqí Sanaga hé. Zài zhè duàn shíjiān lǐ, héshuǐ píngjìng ér xiàng shuǐ.

雨林景观

Zài rèdài yǔlín zhōng, tǐyàn jǐnèiyǎ wān cónglín de mèilì, ràng nín de shēntǐ hé línghún wánquán chōngmǎn. Tǐyàn jǐnèiyǎ wān cónglín de mèilì, ràng nín de shēntǐ hé línghún wánquán chōngmǎn.

0